Pin It

Στις 22 και 23 Mαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου η εναρκτήρια συνάντηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Ερμής II-Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για Όλους (INTERREGV-AΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020). Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) που είναι επικεφαλής εταίρος, τον Δήμο Παραλιμνίου και τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, ως οι εταίροι. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 2 χρόνια, από τον Νοέμβριο 2017 ως τον Νοέμβριο 2019, με προϋπολογισμό €624.340, εκ των οποίων το 85% από Κοινοτική Συμβολή (ΕΤΠΑ) και 15% από Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση.

Στόχος του έργου είναι η εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα κινητικότητας, μέσα από την ενίσχυση υποδομών και δικτύων επικοινωνίας και πληροφόρησης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Οι προτεινόμενες δράσεις του έργου αφορούν την βελτίωση της προσβασιμότητας, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων διασφαλίζοντας έτσι την τουριστική αναβάθμιση των δύο περιοχών.

Με την συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου θα αυξηθεί η διασυνοριακή συνεργασία των εταίρων για θέματα τουρισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, ιδιαίτερα σε παραγωγικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν ανταγωνιστικές προοπτικές και διασυνδέσεις στον παραγωγικό ιστό της διασυνοριακής περιοχής. Επίσης, η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων και η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για παροχή πληροφοριών με προσβάσιμα τουριστικά καταλύματα/μουσεία/υποστατικά αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του τουριστικού προϊόντος των 2 Δήμων.

Ο προσβάσιμος τουρισμός (accessibletourism) για ΑμεΑ και τρίτη ηλικία, αποτελεί σημαντική παράμετρο, η οποία ενσωματώνεται στον σχεδιασμό κάθε τουριστικής πρωτοβουλίας διότι συντελεί στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και στην προσέλκυση νέων προσοδοφόρων αγορών. Η προσέλκυση τουρισμού ΑμεΑ είναι μια λύση στα διαχρονικά προβλήματα των μεσογειακών τουριστικών θερέτρων.

Oι ενέργειες που αφορούν την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) είναι υποδομές προσβασιμότητας σε 5 περιοχές παρέμβασης, υπαίθριοι χώροι εκγύμνασης σε 4 περιοχές, μελέτη χαρτογράφησης προσβασιμότητας υποδομών, οδηγός προσβασιμότητας (ψηφιοποιημένη και έντυπη μορφή), δημιουργία ψηφιακών γεωγραφικών βάσεων, ανάπτυξη ιστοσελίδας (webplatform) καθώς και ανάπτυξη εφαρμογής mobileresponsive.

Αντίστοιχα, οι ενέργειες που αφορούν τον Δήμο Παραλιμνίου είναι υποδομές προσβασιμότητας σε 4 περιοχές παρέμβασης και συγκεκριμένα σε παραλίες που παρουσιάζουν έντονη τουριστική κίνηση όπου θα γίνει εγκατάσταση αυτόνομης (και ενεργειακά) ράμπας πρόσβασης στη θάλασσα, υπαίθριοι χώροι εκγύμνασης σε 4 περιοχές του παραλιακού μετώπου του Δήμου Παραλιμνίου, προμήθεια 24 ειδικών αμαξιδίων πρόσβασης (τροχοκαθίσματα) που θα διατίθενται για χρήση στις παραλίες και σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, προμήθεια 4 προσβάσιμων χώρων υγιεινής καθώς και δημιουργία οδηγού προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

Επίσης, οι ενέργειες που αφορούν τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης είναι υποδομές προσβασιμότητας σε 2 περιοχές παρέμβασης, υποδομές προσβάσιμων χώρων υγιεινής σε 2 περιοχές παρέμβασης, υπαίθριος χώρος εκγύμνασης, προμήθεια 4 ειδικών αμαξιδίων πρόσβασης σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, οδηγός προσβασιμότητας καθώς και μελέτη χαρτογράφησης προσβασιμότητας υποδομών.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Μαρτίου παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης κ. Βακόντιος Φραγκίσκος, ο Δημοτικός Μηχανικός του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης κ. Μάρκος Μαραγκός, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) Δημήτρης Λαμπριανίδης και εκ μέρους του Δήμου Παραλιμνίου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Παραλιμνίου Λοΐζος Λοΐζου και η υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Καλομοίρα Κέλη, οι οποίοι έδωσαν και συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αρχικά έγινε παρουσίαση του έργου, ακολούθως ανάλυση του Παραδοτέου 3 «Υποδομές Προσβασιμότητας σε Περιοχές Παρέμβασης» (Ετοιμασία Διαγωνισμών, Έγγραφα, Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη και Χρονοδιάγραμμα) και τέλος ανάλυση του Παραδοτέου 4 «Οδηγός Προσβασιμότητας» (Ετοιμασία Διαγωνισμών, Έγγραφα και Χρονοδιάγραμμα). Την Παρασκευή 23 Μαρτίου έγινε εκτενή αναφορά στην Διαχείριση και Συντονισμό του Έργου (Αναφορές Προόδου, Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη, Διαγωνισμοί και Υποχρεώσεις Εταίρων για την Αποστολή Στοιχείων και ακολούθως στη Δημοσιότητα και Πληροφόρηση του Έργου (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη και Επικοινωνιακή Στρατηγική του Έργου). Τέλος πραγματοποιήθηκε επί τόπου επίσκεψη στις περιοχές παρέμβασης του Δήμου Παραλιμνίου.

Πρωτιά σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Δήμο Παραλιμνίου.

Με το συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ ΙΙ, ο Δήμος Παραλιμνίου έχει καταστεί ως πρωτοπόρος Δήμος στον τομέα της συμμετοχής στα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα.

Στον Δήμο Παραλιμνίου πραγματοποιούνται, επίσης, τα εξής προγράμματα:

1. INVALOR (INTERREGV-BBALKAN-MED2014-2020) με συνολικό προϋπολογισμό €882,954 και διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες (1/12/2016 – 30/11/2018). Tο εταιρικό σχήμα αποτελούν: το Πανεπιστήμιο Πάτρας (Τμήμα Χημικής Μηχανικής) ως Επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Μαρκόπουλο, το Πανεπιστήμιο Frederick, ο Δήμος Παραλιμνίου, το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Τυράννων (Αλβανία), ο Δήμος Vlora(Αλβανία), το Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven(ως Παρατηρητής, Βέλγιο). Για το έργο αυτό ο Δήμος Παραλιμνίου θα εγκαταστήσει μια προσωρινή πιλοτική μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων από γυαλί τα οποία αφού υποστούν επεξεργασία θα παραχθούν οικοδομικά υλικά τα οποία ο Δήμος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για τις δικές του ανάγκες. Ο Δήμος στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια του έργου που κέρδισε ο Δήμος από τα Ταμεία Συνοχής 2007-2013 όπου σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει προμηθευτεί ημιβυθιζόμενους κάδους ανακύκλωσης, στόλο περισυλλογής αποβλήτων και μονάδες ανακύκλωσης που έχει εγκαταστήσει κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Στόχος η πορεία στη δημιουργία ενός brandedeco-labelledtouristresort, το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και σημαντική προϋπόθεση ποιοτικού και είδους θεματικού τουρισμού.

2. COMPETE4SECAP (HORIZON2020) στο πρόγραμμα αυτό ο Δήμος Παραλιμνίου θα είναι επωφελούμενος φορέας στην Κύπρο και συνεργάτης του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου ο οποίος είναι εταίρος. Από το έργο ο Δήμος Παραλιμνίου θα λάβει πιστοποίηση ISO5001 για τα δημόσια κτίρια του. Αποτελεί συνέχεια της Στρατηγικής Αειφόρου Δράσης του Δήμου που εκπόνησε το 2009 και υπέγραψε τη Συνθήκη των Δημάρχων και τη Συνθήκη των Νήσων, για την περιβαλλοντική προσέγγιση και την χάραξη πολιτικής ως προς τη μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

3. Το έργο LocaliseIT στο οποίο Δήμος Παραλιμνίου συμμετέχει ως επωφελούμενος, σε συνεργασία με τον ΜΚΟ «ΚΕΝΘΕΑ» και κατ’ επέκταση στην Επαρχία Αμμοχώστου «Αχιλλέα», το Δήμο Ιδαλίου και υπό την αιγίδα του Μητροπολίτου Ταμασού, στοχεύει σε δράσεις προβολής και ουσιαστικής παρεμβατικής προσέγγισης σε θέματα απεξάρτησης αλκοολούχων ουσιών που μαστίζουν σήμερα τη νεολαία.

4. Το έργο ΜΩΣΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το οποίο ο Δήμος τρέχει για ΤΡΙΤΗ συνεχή χρονιά ενόψει της επιτυχημένης συμμετοχής του Δήμου Παραλιμνίου ως Επικεφαλής Εταίρος στη Δράση 1 – Μέτρα Ένταξης από τοπικές κοινότητες/ ΜΚΟ κατά την περίοδο 2016 – 2018, η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών προβαίνει στην ανανέωση του έργου για ακόμη ένα χρόνο. Το εταιρικό Σχήμα αποτελείται από τους: Δήμους Παραλιμνίου, Δερύνειας, Αγίας Νάπας, Σωτήρας και την εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών ENOROSConsultingLtd. Ο Δυνητικός Τελικός Δικαιούχος της πρότασης είναι ο Δήμος Παραλιμνίου. Στόχος της πρότασης θεωρείται από τα ΤΑ, η στήριξη της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην κυπριακή κοινωνία, βελτιώνοντας την ικανότητα κοινωνικής ένταξης, συνοχής και κοινωνικοποίησης, καθώς και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

 

 

 

 

Scattered Clouds

15.99°C

Paralimni

Scattered Clouds
Humidity: 65%
Wind: SW at 1.34 M/S

 

Οδηγίες για Παραλίμνι